การจดจำการแสดงออกทางสีหน้า

News in Asia

การจดจำการแสดงออกทางสีหน้า

การศึกษาในเด็กที่มีและไม่มี ASD อายุ 4 ถึง 8 ปีโดยใช้อารมณ์ใบหน้าห้าแบบที่แตกต่างกัน มีความสุขเศร้าความโกรธความกลัวและเป็นกลางซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุม พวกเขาใช้งานการจดจำอารมณ์ใบหน้าซึ่งให้ทั้งใบหน้าที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย พวกเขาต้องการทดสอบว่าความคุ้นเคยมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของเด็กสองกลุ่มนี้อย่างไรโดยใช้สิ่งกระตุ้นที่คุ้นเคยอย่างต่อเนื่อง

นั่นคือแม่ของพวกเขา นักวิจัยยังได้ทำการสำรวจว่าเด็กที่มี ASD ทำงานสูงแตกต่างจากเด็กทั่วไปที่พัฒนาความสามารถในการจดจำการแสดงออกทางสีหน้าในเชิงบวกและเชิงลบได้อย่างไร หลักฐานแสดงให้เห็นว่าเด็กที่มีโรค ASD มีช่วงเวลาที่ยากกว่าในการจดจำการแสดงออกทางสีหน้าเช่นความเศร้าและความโกรธเมื่อเปรียบเทียบกับการแสดงออกทางบวกเช่นความสุขและความตื่นเต้น