การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางพันธุกรรม

News in Asia

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางพันธุกรรม

งานวิจัยของเรามุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางพันธุกรรมและเซลล์เป็นพื้นฐานของโป่งพองชนิดหนึ่ง โดยการค้นหาพื้นฐานทางพันธุกรรมใหม่ในผู้ป่วยบางรายเราก็สามารถแสดงให้เห็นว่ายามะเร็งที่รู้จักกันสามารถตอบโต้พื้นฐานทางพันธุกรรมนี้ในกรณีส่วนใหญ่ การทำความเข้าใจพันธุศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังโรคเช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญในการระบุวิธีการรักษาที่เป็นไปได้

และขั้นตอนต่อไปและนั่นคือสิ่งที่เรามีส่วนร่วมในการวิจัยใหม่นี้ ผู้เขียนหลักและผู้ทำงานร่วมกันของเราบนกระดาษนี้อยู่ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังทำงานในขั้นตอนต่อไปเพื่อทดสอบยานี้ต่อไป การใช้ยาเสพติดซ้ำซากไม่ใช่เรื่องแปลกและมีเรื่องราวความสำเร็จอยู่แล้วรวมถึงการใช้ thalidomide ในการรักษาโรคเรื้อนและมะเร็งเลือดที่เรียกว่า myeloma หลาย ๆ ตัว