ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาระหว่างการติดเชื้อ

News in Asia

ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาระหว่างการติดเชื้อ

การติดเชื้อและปฏิกิริยาการอักเสบที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอาจส่งผลต่อสมองและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการพัฒนาความผิดปกติทางจิตอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามสาเหตุนี้อาจอธิบายได้ด้วยสาเหตุอื่นเช่นคนบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและความผิดปกติทางพันธุกรรมสูงกว่าพันธุกรรม ความรู้ใหม่นี้อาจมีความสำคัญสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน

และความสำคัญของการติดเชื้อในการพัฒนาความผิดปกติทางจิตในวัยเด็กและวัยรุ่นซึ่งนักวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาระหว่างการติดเชื้อและการวินิจฉัยทางจิตมีความเด่นชัดมากขึ้นเนื่องจากเราสังเกตเห็นว่าความเสี่ยงของโรคทางจิตที่เกิดขึ้นใหม่เพิ่มขึ้น 5.66 เท่าในช่วง 3 เดือนแรกหลังการสัมผัสกับโรงพยาบาลเนื่องจากมีการติดเชื้อและเพิ่มขึ้น มากกว่าสองเท่าภายในปีแรก