ความสำคัญของการแก้ปัญหาไร้สัญชาติ

News in Asia

ความสำคัญของการแก้ปัญหาไร้สัญชาติ

การขาดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอีกประเด็นที่ยืดเยื้อกระบวนการตรวจสอบเพราะชุดจำนวนมากเช่นกระทรวงแรงงานและหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ การขาดความเข้าใจและความตระหนักของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความสำคัญของการแก้ปัญหาไร้สัญชาติเป็นปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่ง หากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าเขตไม่สามารถแก้ไขปัญหา

สัญชาติคนในพื้นที่นั้นจะต้องรออีกนานกว่าจะได้รับเอกสารสัญชาติ นายสุรพงษ์กองจันทึกนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนคนสำคัญได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางบนถนนเพื่อกำจัดคนไร้สัญชาติ เขากล่าวว่าหากเจ้าหน้าที่ยังคงเพิกเฉยต่อการปฏิรูปกระบวนการตรวจสอบสัญชาติปัญหาจะเลวร้ายลงเพราะลูก ๆ ของบุคคลไร้สัญชาติเหล่านี้จะเกิดมาโดยไม่มีสัญชาติ ตามหลักการที่ยอมรับในระดับสากลทุกคนมีสิทธิที่จะถือสัญชาติเพื่อรับความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่มาพร้อมกับมันและพวกเขามีสิทธิ์ที่จะถือสัญชาติของประเทศที่พวกเขาเกิดมา