ชาวบ้านขอยื่นเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เหตุชื่อเดิมความหมายไม่เป็นมงคล

News in Asia

ชาวบ้านขอยื่นเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เหตุชื่อเดิมความหมายไม่เป็นมงคล

เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศแคนาดา ได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อเมือง เนื่องจากชื่อเมืองดั้งเดิมนั้นส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจของเมือง และฟังดูไม่เป็นมิตรกับสุขภาพเท่าไหร่โดยล่าสุดได้ผ่านมติเบื้องต้น และอยู่ระหว่างคิดค้นตั้งชื่อเมืองแห่งนี้ให้ใหม่เมืองดังกล่าวอ่านว่า แอสเบสทอสหรือแปลคำศัพท์ออกมาคือแร่ใยหินเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์

โดยเมืองเล็กๆ แห่งนี้ตั้งอยู่ในรัฐควิเบก อยู่ห่างจากนครมอนทรีออล ไปทางตะวันออกราวๆ 100 กิโลเมตร นายฮิวจ์ส กริมาร์ด นายกเทศมนตรีของเมืองดังกล่าว ระบุว่า ชื่อเมืองของเราสื่อความหมายออกมาในเชิงลบเป็นเสียส่วนใหญ่ และยังส่งกระทบผลในด้านการทำธุรกิจในเมืองด้วย ซึ่งบรรดาชาวเมืองก็เห็นด้วยว่าชื่อเมืองมีส่วนทำให้ไม่อยากมีใครเข้ามาเยือนสถานที่แห่งนี้ เพราะคิดว่าต้องเป็นพื้นที่ที่เต็มไปแร่ใยหินและเสี่ยงต่อสุขภาพเมืองแอสเบสทอส เป็นเมืองเก่าแก่ที่ในอดีตเคยรุ่งเรืองจากธุรกิจเหมืองใย่หินขนาดใหญ่ระดับประเทศ ปัจจุบันมีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 7,000 หลังคาเรือน และเหมืองประจำเมืองก็ได้ปิดตัวลงไปหลายปีแล้ว แต่ภาพลักษณ์ต่างๆ ของเมืองแห่งนี้ยังไม่ดีขึ้น แม้จะพยายามทำธุรกิจหรือเน้นภาคการท่องเที่ยวก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ