ผลกระทบจากนโยบายการเงินที่เข้มงวด

News in Asia

ผลกระทบจากนโยบายการเงินที่เข้มงวด

จากปัจจัยดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าผลกระทบจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดได้เริ่มขึ้นจริงโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างเช่นอาร์เจนตินาตุรกีอินโดนีเซียบราซิลและแอฟริกาใต้ เนื่องจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯทำให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินในรูปเงินเหรียญสหรัฐฯเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

และแนวโน้มเศรษฐกิจที่สดใสในสหรัฐจะกระตุ้นให้เกิดการไหลเข้าของสินทรัพย์สหรัฐมากยิ่งขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การไหลเข้าของเงินทุนหมุนเวียนน้อยลงหรือแม้แต่เที่ยวบินขนาดใหญ่ที่เลวร้ายยิ่งขึ้น ตามที่ได้เกิดขึ้นแล้ว นอกจากนี้การชะลอการรั่วไหลของเงินทุนอาจทำให้สกุลเงินของ EM อ่อนค่าลงเนื่องจากเห็นได้จากกิจกรรม “risk-off” อย่างต่อเนื่อง