“เป็นเรื่องที่ทำให้เข้าใจผิด”

News in Asia

“เป็นเรื่องที่ทำให้เข้าใจผิด”

การให้เงินสนับสนุนเพียงส่วนหนึ่งของประชากรจะไม่ทำให้ความแตกต่างทางเศรษฐกิจลดลง นักวิจารณ์กฎหมายรับรองโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐบาลจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญไม่ใช่เป็นการส่งเสริมเป้าหมายของรัฐสวัสดิการซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรค Forward Forward เตือนว่า “ชื่อ” การให้สวัสดิการประชาราษฎร์เพื่อประชาธิปไตยและสังคมของประชาชน

“เป็นเรื่องที่ทำให้เข้าใจผิด” นายสุรฤทธิ์ธรรมกุลโฆษกกล่าว อาจารย์ที่วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ได้นำแนวคิด “ความช่วยเหลือ” ไปใช้กับผู้ด้อยโอกาส การเรียกเก็บเงินหากมีการบังคับใช้จะเป็นการทดแทนสวัสดิการที่รัฐให้ไว้กับคนรวยที่ช่วยคนยากจน” เขากล่าว “มันจะส่งเสริมแนวคิดในการให้ออกจากความสงสารถ้าถูกนำมาใช้เพื่อลดช่องว่างในสังคมไทย