เพิ่มสถานีดับเพลิงทางน้ำย่านตึกสูง

News in Asia

เพิ่มสถานีดับเพลิงทางน้ำย่านตึกสูง

ปภ.กทม.แจง เตรียมสร้างสถานีดับเพลิงเพิ่ม ทางน้ำที่ช่องนนทรี พร้อมเร่งมือให้เสร็จทันรับเรือดับเพลิง หลังเป็นคดีฉาวนาน ย้ำชัดต้องซ่อมแซมก่อนใช้งานปลายปี เมื่อวันที่ 7 มี.ค. นายประยูร ครองยศ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากที่กทม.วางแผนการก่อสร้างสถานีดับเพลิงในบริเวณต่าง ๆ ให้คลอบคลุมพื้นที่มากที่สุด

เพื่อให้การเข้าพื้นที่เกิดเหตุช่วยเหลือประชาชนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดนั้น ขณะนี้ กทม.ได้วางแนวทางการเพิ่มเติมสถานีดับเพลิงทางน้ำ เนื่องจากปัจจุบันสถานีดับเพลิงทางน้ำที่เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนมีเพียง 2 แห่ง คือสถานีดับเพลิงบวรมงคล และสถานีดับเพลิงสามเสน ส่วนสถานดับเพลิงทางน้ำบางรัก เป็นสถานดับเพลิงที่ถูกยกเลิก เพื่อคืนพื้นที่ให้แก่กรมธนารักษ์ไปแล้ว แต่ในปัจจุบัน บ้านเรือน สถานที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่อยู่ริมน้ำมีจำนวนมาก โดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา จะมีอาคารสูงต่าง ๆ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น การเข้าพื้นที่ทางบก อาจไม่สามารถดำเนินการได้สะดวก ก็ต้องใช้การเข้าพื้นที่ทางน้ำ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาเหตุให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ขณะนี้ แนวทางการเพิ่มเติมสถานีดับเพลิงทางน้ำนั้น กทม.จะดำเนินการบริเวณพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี เขตยานนาวา ซึ่งเบื้องต้นจะสร้างเป็นสถานีชั่วคราว โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ดำเนินการจัดตั้ง ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าประจำการปฏิบัติงานได้ในเบื้องต้นก่อน จากนั้น กทม.จะต้องเร่งประสานกรมเจ้าท่า เพื่อทำการขออนุญาตก่อสร้างเป็นสถานีดับเพลิงทางน้ำแบบถาวรต่อไป ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมการเพิ่มเติมสถานีดับเพลิงทางน้ำดับกล่าว เพื่อใช้ในการรองรับเรือดับเพลิงของกทม. จำนวน 30 ลำ ที่เป็นเรือในโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง จากผลการตัดสินคดีของอนุญาโตตุลาการ ซึ่งกทม.อยู่ระหว่างการเจรจานำเรือดังกล่าวที่จอดอยู่ที่ท่าเรือซีทโบ๊ท พัทยา มาซ่อมบำรุงและนำไปใช้ในราชการต่อไป โดยตามแผนการทำงาน เรือดับเพลิงทั้ง 30 ลำนั้น จะต้องนำออกมาซ่อมแซมใช้งานให้ได้ภายในปลายปี 2561 ดังนั้น การปรับพื้นที่สถานีดับเพลิงทางน้ำ และการสร้างสถานีดับเพลิงทางน้ำแห่งใหม่ที่ช่องนนทรี จะต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็วที่สุดเช่นกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews